Om Stålträdgårdens Odlingslådor

Våra odlingslådor är kända för sin höga kvalitet - av flera anledningar

  • Vi använder alltid minst 3 mm cortenstål till våra odlingslådor
  • Vi använder endast äkta cortenstål till våra odlingslådor
  • Vi helsvetsar alltid våra odlingslådor
  • Vi förstyvar och/eller böjer kanten och lägger till tvärgående förstärkning på insidan - när en odlingslåda överstiger 60 cm i längd
3 mm cortenstål är en gedigen materialtjocklek på 24 kg per m2. Det innebär att stålet kan stå emot marktryck och enstaka stötar från en gräsklippare. Du kommer inte att se våra odlingslådor bukta ut på grund av marktryck.
Förstyvning: Nedan visas ett exempel på förstyvning som är invändigt svetsad längs den odlingslådans långsida. Vi gör detta på alla odlingslådor med raka/räta kanter:
Böjda kanter: Alla odlingslådor kan tillverkas med böjda kanter. En böjd kant ger lådan extra styrka, vilket innebär att förstyvning inte alltid är nödvändig. Se exempel på böjda kanter nedan:
  • Snigelkant

  • Vanlig böjd kant 

Helsvetsad: Alla odlingslådor har helsvetsade hörn. De flesta odlingslådor svetsas idag med vår halvautomatiska robot. Många odlingslådor i lägre höjder tillverkas dock fortfarande för hand av våra smeder. Om du beställer en odlingslådar med botten, är botten aldrig helsvetsad, detta för att vatten ska kunna rinna av - vi borrar även några dräneringshål. Nedan visas ett exempel på en helsvets, svetsen kommer att vara svårare att se när den odlingslådan rostar:
Måttbeställning: Vi tillverkar våra odlingslådor från grunden, vilket innebär att vi kapar cortenstålet till exakt den storlek du önskar med en av våra maskiner.
Om du vill veta mer om våra odlingslådor är du alltid välkommen att kontakta oss.